خاطرات زندگی من و عشقم...

اگر تنهاترین تن ها شوم باز هم خدا هست...او جانشین همه ی نداشتن هاست

» تنها :: پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۳
» سال نو مبارک :: پنجشنبه ٧ فروردین ۱۳٩۳
» جمعه ۱۸ بهمن ۱۳٩٢ :: جمعه ۱۸ بهمن ۱۳٩٢
» ... :: دوشنبه ۳٠ دی ۱۳٩٢
» خیال... :: چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳٩٢
» دوسالگی... :: دوشنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩٢
» بیقرار... :: شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۱
» عروسی... :: شنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩۱
» ......... :: چهارشنبه ٢٠ دی ۱۳٩۱
» دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱
» نامه ی سی و هفتم :: شنبه ٢٥ آذر ۱۳٩۱
» فصل جدید... :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» مهد یا پرستار؟ :: شنبه ٦ آبان ۱۳٩۱
» شوک :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱
» شبگرد... :: شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
» پاک کن.. :: جمعه ٢۸ مهر ۱۳٩۱
» راه حل ... :: پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱
» خواب... :: دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۱
» جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱ :: جمعه ٢۱ مهر ۱۳٩۱
» یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱ :: یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱
» پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۱ :: پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۱
» تولدم مبارک ! :: چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
» از ماست که برماست... :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
» شاید... :: دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩۱
» یک روز خوب... :: یکشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۱
» دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱ :: دوشنبه ٢۳ امرداد ۱۳٩۱
» من به دنبال کسی میگردم... :: سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱
» لالایی... :: سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱
» گاهی دلم برای خودم تنگ میشود... :: سه‌شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩۱
» ... :: شنبه ۳ تیر ۱۳٩۱
» آرزو... :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩۱
» سالگرد :: دوشنبه ۸ خرداد ۱۳٩۱
» ... :: شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱
» تغییر... :: سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» باز امشب در اوج آسمانم... :: شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱
» امسال... :: یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠
» دوست دارم... :: سه‌شنبه ٩ اسفند ۱۳٩٠
» .... :: پنجشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٠
» ........... :: پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٠
» انار... :: شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٠
» واقعیت :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
» دلم...میخواد :: دوشنبه ٢۸ آذر ۱۳٩٠
» پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠ :: پنجشنبه ٢٤ آذر ۱۳٩٠
» بدون شرح :: چهارشنبه ٩ آذر ۱۳٩٠
» اولین مروارید :: جمعه ٢٠ آبان ۱۳٩٠
» دوشنبه ٩ آبان ۱۳٩٠ :: دوشنبه ٩ آبان ۱۳٩٠
» صبح به خیر مامانی... :: شنبه ٧ آبان ۱۳٩٠
» نیم سالگی :: چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٠
» تولد... :: سه‌شنبه ٥ مهر ۱۳٩٠
» شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٠ :: شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٠
» چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠
» این روزها... :: جمعه ٤ شهریور ۱۳٩٠
» پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠ :: پنجشنبه ۳ شهریور ۱۳٩٠
» مرد کوچک من... :: سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٠
» یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٠ :: یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٠
» حباب :: سه‌شنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩٠
» اولین غلت :: شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٠
» سه ماهگی :: چهارشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٠
» ... :: سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٠
» من یه مامان عاشقم... :: شنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٠
» بدون پویانم برگشتم خونه... :: چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٠
» کفشدوزک کوچولوی مامان :: سه‌شنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٠
» اوغومممممم :: جمعه ۳ تیر ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٠
» پایان انتظار... :: سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳٩٠
» پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٠ :: پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٠
» چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠ :: چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩٠
» بدون شرح! :: پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠
» دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠ :: دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠
» دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: دوشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
» پویان من :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» همسرم... :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» پنجشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٠ :: پنجشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٠
» پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠ :: پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠
» شمارش معکوس :: دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٠
» پسر طلایی من :: یکشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٠
» شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩ :: شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
» شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩ :: شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
» شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩ :: شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
» شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩ :: شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
» بدون شرح! :: شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
» تموم شد... :: چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩
» یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩ :: یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩
» ..... :: دوشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٩
» بیمارستان :: شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٩
» خونه... :: چهارشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٩
» آرامش :: یکشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٩
» پنجشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٩
» این روزهای من... :: جمعه ٢٤ دی ۱۳۸٩
» لباس پیشی کوچولو :: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٩
» ........ :: چهارشنبه ۸ دی ۱۳۸٩
» چندگانه :: دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩
» پسربلا :: پنجشنبه ٢ دی ۱۳۸٩
» یکشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٩
» بارون :: دوشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٩
» پسر قشنگم..... :: پنجشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٩
» دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩
» شنبه ٦ آذر ۱۳۸٩ :: شنبه ٦ آذر ۱۳۸٩
» فرشته ی کوچولوی من :: شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٩
» شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩ :: شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ٤ آبان ۱۳۸٩ :: سه‌شنبه ٤ آبان ۱۳۸٩
» خوبم... :: پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۸٩
» تشکر :: چهارشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٩
» خدای من...شکر..شکر..شکر :: سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٩
» شوهر آهو خانم :: یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٩
» شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٩ :: شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٩
» جمعه ۱ امرداد ۱۳۸٩ :: جمعه ۱ امرداد ۱۳۸٩
» اعتقادات؟؟ :: سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩
» پنجشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٩
» هوارا از من بگیر...خنده ات رانه ! :: سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳۸٩
» یکشنبه ٦ تیر ۱۳۸٩ :: یکشنبه ٦ تیر ۱۳۸٩
» چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٩
» شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٩ :: شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٩
» پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۸٩
» توت فرنگی... :: دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٩
» ...و بالاخره :: چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٩
» ....... :: دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» ....... :: سه‌شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
» خاطره ها... :: دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» هفتگانه :: یکشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٩
» ....... :: دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۸
» تهی... :: شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸
» سیب... :: چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۸
» دنیا.. :: شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۸
» ..... :: پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۸
» گاهی...... :: دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸
» امیرقلی! :: یکشنبه ٢٠ دی ۱۳۸۸
» .......... :: جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۸
» سبز... :: سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۸
» تنهایی ... :: چهارشنبه ٢ دی ۱۳۸۸
» خسته ... :: چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸۸
» زندگی... :: شنبه ٧ آذر ۱۳۸۸
» کوچولوی من... :: جمعه ٢٩ آبان ۱۳۸۸
» سکوت :: شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۸
» امشب...... :: پنجشنبه ٧ آبان ۱۳۸۸
» سخت مثل سنگ... :: شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸
» ........... :: چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۸
» حقوق برابر ! :: جمعه ٢٤ مهر ۱۳۸۸
» برداشت آزاد :: شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۸
» روزهای من :: سه‌شنبه ۱٤ مهر ۱۳۸۸
» سفر :: شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۸
» ...........؟؟؟؟ :: شنبه ٤ مهر ۱۳۸۸
» باد...پاییز...صورتی گلدار :: یکشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸۸
» کویر......... :: جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۸
» درد دل یا هر چی که شما دوست دارین ! :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸
» شاید... :: جمعه ٢٠ شهریور ۱۳۸۸
» .......... :: دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸
» جایی برای غرق شدن... :: سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۸
» یک اعتراف تلخ... :: چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۸
» کما!!! :: جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۸
» به همین سادگی :: جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۸
» درود بر دروغگو...... :: یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸۸
» ....... :: پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳۸۸
» مردی که حیف بود :: جمعه ٢٦ تیر ۱۳۸۸
» .... :: دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۸
» حرف های دلم ... :: چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸۸
» ....... :: یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸
» دلم... :: شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸
» کی مخالفه ؟ :: پنجشنبه ٤ تیر ۱۳۸۸
» ما دموکراسی داریم ! :: جمعه ٢٩ خرداد ۱۳۸۸
» خط امید :: دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۸
» مشهد :: دوشنبه ٤ خرداد ۱۳۸۸
» چغاله !!!!! :: سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» ... :: جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
» سفر :: جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» زردآلو :: چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» علف درمانی! :: یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۸
» ... :: جمعه ٢۱ فروردین ۱۳۸۸
» هستم ! :: پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٧
» ؟؟؟؟؟؟؟؟ :: دوشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٧
» معرکه است !!! :: پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧
» از هر دری سخنی ! :: پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٧
» برای تو زیستن ... :: سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٧
» ولنتاین :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧
» خیلی راحت ! :: چهارشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٧
» خواب شیرین :: شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧
» محتاج دعاهستم ! :: پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٧
» مزه زندگی :: سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٧
» عذاب وجدان ! :: شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٧
» original sin :: جمعه ٤ بهمن ۱۳۸٧
» قصه عشق ما... :: شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧
» ......... :: چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧
» قیمت مغز ! :: یکشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٧
» شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٧ :: شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٧
» نازکردن هم حدی داره ! :: جمعه ٢٠ دی ۱۳۸٧
» سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۱٧ دی ۱۳۸٧
» ........... :: سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٧
» اتش و خون در غزه :: یکشنبه ۸ دی ۱۳۸٧
» مهم! :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳۸٧
» حرف تازه :: سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧
» یلدا مبارک :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧
» قهریم ! :: چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٧
» کاش میشد ! :: شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٧
» اولین حقوق ! :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٧
» چرت و پرت های بیربط! :: پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٧
» بارون! :: دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٧
» عنوان نداره! :: یکشنبه ۳ آذر ۱۳۸٧
» .......... :: جمعه ٢٤ آبان ۱۳۸٧
» ................... :: جمعه ۱٠ آبان ۱۳۸٧
» عزیزم تولدت مبارک :: شنبه ٤ آبان ۱۳۸٧
» ................... :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٧
» بهای بزرگ شدن :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٧
» بی ربطانه !!!!!! :: چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٧
» بازم عنوان نداره !!! :: پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٧
» متولدین مهر :: پنجشنبه ٤ مهر ۱۳۸٧
» تولدمه ! :: پنجشنبه ٤ مهر ۱۳۸٧
» نداره! :: پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٧
» من نیستم ! :: دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٧
» ای یو ای سوم :: جمعه ۱٥ شهریور ۱۳۸٧
» پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٧
» بدون عنوان ! :: سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧
» رنگین کمون :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٧
» تست هوش :: پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٧
» پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٧ :: پنجشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٧
» طرز تهیه سادیسم :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧
» بازم حرفای تکراری :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧
» عجب دنیایی!!!! :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٧
» بالاخره موفق شدم :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٧
» عروسی :: دوشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٧
» ........ :: یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٧
» انتظار :: شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٧
» خوب نیستم :: جمعه ۱ شهریور ۱۳۸٧
» جمعه ۱ شهریور ۱۳۸٧ :: جمعه ۱ شهریور ۱۳۸٧
» زاینده رود :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٧
» چه حرف ها ! :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٧
» نیمه شعبان :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧
» کمک!!! :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧
» ...... :: دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧
» دل نوشته :: یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٧
» ارزش خانوما :: یکشنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸٧
» من برگشتم :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٧
» نیمه شعبان :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٧
» ای یو ای دوم :: جمعه ۱۸ امرداد ۱۳۸٧
» باز بیخوابی زده به سرم! :: پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٧
» خداوندا :: پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٧
» اولین یادداشت :: پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٧

Design By : Night Melody