خدا جونم داری با ما بازی میکنی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یا گذاشتیمون سر کار ؟ یا ؟؟؟؟

 خدای من این چه شوخیه ای که با ما میکنی ؟

یه بیبی چک مثبت میشه

 من بدو بدو میام به همسری میگم

 از خوشحالی تو پوست خودمون نمیگنجیم

 ولی دلم مدام شور  میزنهقهر

 نمیتونم از هیچی لذت ببرم  باید نگران بازی های تو با خودمون باشم

 مثل دفعه های پیش برای چند ساعت لذتشو بهمون میچشونی و

 بعد  شادیمونو ازمون میگیری

 میخوای چی رو بهمون ثابت کنی؟ قدرتتو

 ما که بهش ایمان داریم

 میخوای بیشتر عذابمون بدی ؟

میخوای بگی ببین چقدر برام راحته که خوشحالت کنم ولی نمیخوام

  خوب اگه نمیخوای چیزی رو که به خیلی ها به این راحتی میدی به ما ندی

 چرا طعمشو بهمون میچشونی که بعدش ده برابر عذاب بکشیم

  خدا جون  من باور نمیکنم که بخوای ما رو بیشتر از اونی که الان داریم میکشیم عذاب بدی

 فقط تو رو به خودت قسم دیگه از این شوخی ها با ما نکن

 ما جنبه اشو نداریم وقتی میفهمیم شوخی بوده  میشکنیم

خورد میشیم 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
ارمان

انشاالله خدا همراهتون باشه در شادی ها گلم[قلب]