چه حرف ها !

مرگ زودرس مردانی که همسران بسیارزیبا دارند

 

یک بررسی علمی نشان می‌‌دهد، مردانی که همسران زیبادارند

. عمرشان کوتاه‌تر است.
براساس این بررسی که بر روی سه‌هزار و 509 مرد که

 همسران‌شان زیبا هستد، انجام شده، هر چه زیبایی زنان بیشتر باشد،

 مرد آنها در سنپایین‌تری از دنیا رخت بربسته است.

این بررسی نشان می‌دهد حتی زنانی که فقط
20درصد از زیبایی بهره داشته‌اند،

 در ابتدای زندگی یا اواسط آن بیوه شده‌اند.

برخلاف آن، زنانی که از زیبایی ، بهره کمتری برده‌اند

، شوهران آنها عمربیشتری نسبت به شوهران زنان زیبا داشته‌اند.

این بررسی نشان می‌‌دهد، 80
درصد مردانی که از همسران زیبایی

برخوردار هستند در قبال آنها مسئولیت سنگینی را درخانه و محل کار

 و خیابان بر دوش دارند.

در این رابطه نیز روانشناسان
معتقدند، به گمان برخی افراد،

 خوشبختی و آسایش درونی ، بستگی خاصی به زیبایی دارد.

 اما برعکس این قضیه مردان زیادی هستند که نسبت

 به واکنش دیگران به همسرانزیبارویشان حسادت نشان می‌دهند

 و در واقع با دو مسئله در آن واحد مواجه هستند و

 نمی‌توانند آن دو را (زیبایی و خوشبختی) را از هم جدا کنند

. اما این کافی نیست،بلکه باید زنان به ویژگی‌های دیگری نیز

 مزین باشند که به شخصیت آنها وابسته است.

زیبایی ممکن است باعث خوشبختی در زندگی یک زن باشد

، ولی آیا مردان به آنتوجه می‌کنند؟!؟

 

/ 0 نظر / 8 بازدید