شبگرد...

دچار بیماری شبگردی  شدم!

نیاز دارم مثل دوران بچگی حکم کنند که ساعت 9 شده ...یعنی دیگه  برو بخواب !

به یه بزرگتر احتیاج دارم ...

 

 

 

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
مينو

شبگردي هم عالمي داره...نخواب چي ميشه مگه...البته اگر صبح پويان با زود بيدار شدنش باعث نشه به هرچي شب وشبگردي ومشوق شبگردي بدوبيراه بگي[خنده]..........

مهرک

برو بخواب بچه جون! [عینک]