-----------------------------------------------------------------

بالاخره تو آخرین روزهای سال همت کردم و اتاق پسرکوچولوم را کامل کردم ...

چیز زیادی برای گفتن ندارم غیر از اینکه برای همه ی دوستای خوبم آروزی سلامتی و سعادت تو سال جدید دارم و لحظه ی تحویل سال هیچکس را از قلم نمیندازم...

شما هم برای من دعا کنید که این دو سه هفته باقیمونده به سلامت طی بشه و فرشته ای که این همه انتظارش را کشیدم صحیح و سالم بیاد توی بغلم

/ 1 نظر / 7 بازدید